Valberedning 2018

 Sammankallande
 Malte Jonsson
 08-
jonsson.malte@gmail.com

Ulf Norhammar
08-766 42 31
ulf.norhammar@dof.se
Nils Rönnholm
08-
nils.roennholm@min-epost.net