HEDERSMEDLEMMAR

Jan Allan har alltsedan starten av jazzklubben, på ett för klubben utomordentligt värdefullt sätt, stött klubbens verksamheten både praktiskt och idémässigt med sin musikalitet och sitt engagemang för klubbens verksamhet och syfte. (Invald 1999-11-06).

Gunnar Lidberg har alltsedan starten av jazzklubben, på ett för klubben utomordentligt värdefullt sätt, stött klubbens verksamhet med sin musikalitet och sitt engagemang för klubbens verksamhet och syfte.
(Invald 2005-05-08).

Agneta Genberg som är en av jazzklubbens initiativtagare och grundare har under klubbens första år med sitt praktiska och idémässiga engagemang och stora jazzintresse medverkat till att bygga upp klubbens program-verksamheten på ett utomordentligt värdefullt sätt. (Invald 2005-05-08).

Caisa Hörberg som varit jazzklubbens revisor under många år, har alltsedan starten med sitt engagemang och intresse stött klubbens verksamhet och syfte både praktiskt och idémässigt på ett för klubben utomordentligt värdefullt sätt. (Invald 2005-05-08).

Gert Palmcrantz har alltsedan starten av jazzklubben, på ett för klubben utomordentligt värdefullt sätt, stött klubbens verksamhet och syfte både praktiskt och idémässigt. Han har med sin professionalitet och kreativitet medverkat i programverksamhet och vid framställning av klubbens CD-skivor. (Invald 2005-05-08).

Lasse Kullberg har sedan starten av Jazzklubben 1995 med engagemang och intresse på alla sätt stött klubbens verksamhets och syfte både praktiskt och idémässigt på ett för klubben och dess utveckling ytterst värdefullt sätt. Han har varit medlem av styrelsen, klubbens kassör och ansvarig för medlemsregistret. Lars har också under flera år gjort videoinspelningar av olika programkvällar vilket har ett stort dokumentärt värde för klubben nu och i framtiden. (Invald 2008-01-08).

Malte Jonsson har varit verksam i jazzklubben sedan starten för 15 år sedan. Malte var klubbens första sekreterare och har därefter aktivt arbetat med olika uppdrag i styrelsen och som funktionär, bl a som ansvarig för entrékassan. Han har under alla år visat stort intresse och engagemang för klubbens syfte och verksamhet och har även medverkat som musiker vid olika evenemang som klubben anordnat. (Invald 2010-12-09).

Curt Frodlund, en klubbens initiativtagare och grundare, har varit verksam som klubbens ordförande i 15 år. Under Curts ordförandeskap har Jazzklubben utvecklats till en klubb med ett mycket gott anseende bland gästande musiker och bland vår trogna publik som under årens lopp har erbjudits underhållning av högsta kvalité. (Invald 2011-04-14).

Rolf Levin har under åren varit en av klubbens stöttepelare med styrelseuppdrag som sekreterare och vice ordförande. Rolf har även varit den som under åren har haft ansvaret för vår Pub med allt vad det innebär som inköp, inventering och redovisning. Det är därför en glädje att nu kunna utnämna Rolf till hedersmedlem.
(Invald 2015-04-22) / (Avled lungt och stilla 2018-01-03, 83 år).

Sune Andersson har i många år arbetat med Basunen liksom skapandet och utvecklandet ev Jazzklubbens Hemsida. Han har dessutom arbetat som klubbens fotograf. Det är därför med glädje Sune blir utnämnd till hedersmedlem. (Invald 2019-04-07).