Lidingö Jazzklubb
www.jazzklubben.se

• ÅRSMÖTE 25 mars "på distans"
I år genomförs årsmötet brevledes. Röstsedel ligger med i utskicket av medlemstidningen "Basunen".

REVISIONSBERÄTTELSE
är undertecknad enligt god revisionssed den 18 februari 2021 av Göran Udd som tillstyrker att:
- Resultat- och Balans-räkningen fastställs.
- Resultatet disponeras enligt förslaget i
årsberättelsen.
- Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

• 25-årsjubiléet är redan 1 år försenat men en ny jubeleums-CD är på gång.

Med reservation för eventuella programändringar och tryckfel.
Webdesign: Sune Andersson
Tel: 0708-22 77 10

STARTSIDA - PROGRAM hösten 2021 kommer...
För närvande planeras en konsert i slutet av september 2021.
Swedish Swing Society
Ulf Johansson Werre - piano, trombon, sång, vissling
Antti Sarpila - klarinett, sopransax | Björn Sjödin - trummor