GDPR


 

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, som ersatte PUL, personupplysningslagen den 25 maj 2018, ställer nya krav på oss som håller ett medlemsregister. Därför vill Lidingö Jazzklubb, utifrån de nya direktiven, meddela följande:
 
För att kunna bedriva en meningsfull verksamhet i Lidingö Jazzklubb, hanterar vi ett digitalt medlems-register som omfattar medlemmarnas namn och e-postadress, det vill säga endast de uppgifter du som medlem lämnade vid inträdet i Lidingö Jazzklubb. Avsikten är att kunna informera löpande om vår konsertverksamhet. Varken mer eller mindre.

Någon förmedling av registeruppgifterna till tredje part sker inte.
Vid eventuella frågor vänd er till Ordföranden Bo Jarwander, tel. 070-632 27 83.