Medlem


   

• Självklart kan du också köpa och få ditt medlemskort direkt i entrén
vid första bästa konsert.

OBS! Endast kontant betalning.Bli medlem

• Till våra medlemmar skickas programbladet Basunen hem två gånger per år.

• Som medlem blir både inträdesavgiften och priset på jazzklubbens egna CD-skivor lägre.

• Vill du betala via PlusGiro är kontonumret
64 38 95-6
(Glöm inte att ange namn och adress).
När vi fått din betalning finns ditt medlemskort att hämta i kassan.

Medlemskap/årsavgifter:
Medlem: 250 kr
Familj (2 pers): 400 kr
Ungdomar max 25 år: 25 kr