www.jazzklubben.se   
Good Morning Blues
2018-01-25

Det svänger!
(...och applåderas)

Foto: Lidingösidan

Foto: Lidingösidan
Good Morning Blues 2018-01-25
Jazzklubben hade mer än 100 åhörare som applåderade och njöt inte bara av blues
utan även av några nummer som drog åt disco-hållet och i riktning mot rock n' roll.