Vi minns
  Lars Gullin

Foto: Sune Andersson
Gunnel Mauritzon - sång
Gunnel växte upp i en musikalisk familj på Gotland.
Hon är utbildad på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Lidingö Jazzklubb  |  Föreningsgården  |  2017-04-27