Vi minns
  Lars Gullin

Foto: Sune Andersson
Jan Allan - trumpet
Efter studentexamen 1953 åkte Jan på turné med med en kvintett där Lars Gullin var med. 
För Jan var Lasse Gullin en enorm insperationskälla. 

Lidingö Jazzklubb  |  Föreningsgården  |  2017-04-27