Vi minns
  Lars Gullin

Foto: Sune Andersson
Georg Riedel - basist och kompositör
 Georg är en mycket duktig basist och kompositör.
Han har över 1300 musikverk signerade hos STIM.  

Lidingö Jazzklubb  |  Föreningsgården  |  2017-04-27